AKCJA KATOLICKA przy PARAFII p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi

Maj rok 1997 – przy naszej parafii zawiązała się grupa inicjatywna, która stanowiła początek Oddziału Parafialnego. Z pośród tej grupy wybrano Zarząd, który określił cel i formy działania. Dekretem Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego został mianowany pierwszym Prezesem Oddziału Pan Jerzy Skorowski, a Asystentem z ramienia Kościoła Ks. Ireneusz Trzeszczak – ówczesny proboszcz. Kolejni Prezesi to P. Andrzej Liszewski – pełnił tę funkcję dwukrotnie 1999 – 2004 i 2007 – 2011, Pan Ewaryst Lewandowski 2004 – 2007 oraz obecnie Pani Adela Szramkowska. Działalność opierała się wskazówki Diecezjalnego Instytutu AK. Członkowie brali udział w spotkaniach formacyjnych, w pielgrzymkach i wyjazdach integrujących grupy parafialne. Przygotowywane były teksty do różnych nabożeństw takich jak Droga Krzyżowa, Adoracja Najśw. Sakramentu i innych. W tych nabożeństwach braliśmy czynny udział. Braliśmy udział także w Diecezjalnej Drodze Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej. Członkowie naszego oddziału biorą czynny udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu Biblijnego dla uczniów wszystkich poziomów nauczania, który aktualnie od 3 lat jest Konkursem Metropolitarno – Kuratoryjny, dający uczniom zwycięzcom możliwość wyboru szkoły kolejnego szczebla na zasadzie konkursów i olimpiad przedmiotowych. W 2006 roku zorganizowano i przeprowadzono wraz z katechetami konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Natomiast w roku Jubileuszu 90 – lecia Parafii zorganizowano i przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży obejmujące historię parafii. Nie stronimy od innych bieżących potrzeb i włączamy się do zbiórek pieniężnych, zbieraniu intencji za zmarłych, roznoszenie opłatków itp. Działalność obecna to czynny udział we Mszach Św. rozpoczynających spotkania comiesięczne formacyjne, pomoc w zorganizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży w oratorium, remont salki katechetycznej, zbiórki podpisów pod różnymi petycjami np.: na rzecz TVTRWAM i inne w zależności od potrzeb i możliwości realizacji zadań.

Historia Akcji Katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano'' w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris'' wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.