Obelisk Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika – odsłonięty

Najpiękniejszy podziękowaniem za dary Boże  jest  przekazywanie tych  darów bliźnim  

 /kard.Michael Faulhaber/

           Dziękujemy Wszystkim, za pomoc, wsparcie finansowe, duchowe i zaangażowanie w realizację budowy obelisku Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika, który został odsłonięty i poświęcony 1 lipca 2017roku, podczas XIX Światowego Zjazdu Kaszubów w Rumi

Komitet Społeczny Budowy Obelisku

Bpa Konstantyna Dominika

W dniu 1 lipca 2017 r. odsłonięty został obelisk Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika. Był to zarazem dzień upamiętnia XX lecie Akcji Katolickiej w Rumi oraz XIX Światowy Zjazd Kaszubów. Czytaj dalej Obelisk Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika – odsłonięty

Obelisk ku czci bpa Konstantyna Dominika w Rumi

Z inicjatywy oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Rumi w ramach lipcowego XIX Światowego Zjazdu Kaszubów w Rumi w dniu 1 lipca 2017 r. zostanie odsłonięty obelisk ku czci bpa Konstantyna Dominika z napisem

Bp KONSTANTYN DOMINIK

7 XI 1870 – 7 III 1942

SYNOWI ZIEMI KASZUBSKIEJ

Mieszkańcy Rumi.

Z tej też inicjatywy odział Akcji Katolickiej przy naszej parafii w dniu 7 i 21 maja rozprowadza cegiełki o wartości: 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł na budowę Pomnika. Czytaj dalej Obelisk ku czci bpa Konstantyna Dominika w Rumi

16 Konkurs Biblijny – Konkurs Plastyczny

XVI  Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda organizowany przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej

„Ewangelia wg Św. Mateusza“

K O N K U R S   P L A ST Y C Z N Y

2 marca 2017

W dniu 2 marca 2017 rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny w ramach XVI Konkursu Biblijnego wg Ewangelii Św. Mateusza. Na konkurs wpłynęło 49prac ze szkół podstawowych z Rumi, Koleczkowa, Jeleńskiej Huty, Łebieńskiej Huty, Mostów, Redy i Żelistrzewa

Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
– Pani Maria SUŁKOWSKA – przewodnicząca
– Pani Daniela BRYŁOWSKA  – sekretarz

Członkowie:
– Pani Małgorzata RYCIUK,
– Pani Adela Szramkowska
– Pan Ewaryst LEWANDOWSKI.

Prace oceniano w kategoriach wiekowych. Oceniane były wg następujących kryteriów: odzwierciedlenie treści ewangelii, walory artystyczne pracy  i samodzielność wykonania pracy przez uczestnika konkursu.

Wyniki przedstawiają się następująco:

KLASY „O”
Kacper LANGA – Szkoła Podstawowe – Jeleńska Huta – nagroda specjalna

KLASY „ I” i „II”
I miejsce – Sara HINCKA –  kl. II a –  Szkoła Podstawowa w Żelistrzewie

II miejsce – Oliwia OSMAŃSKA  – kl. IIc  – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi

II miejsce – Anna SUROWIEC – kl. IIc  – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi

III miejsce – Karol OTT  – kl. Ic –  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi

Wyróżnienia
– Rafał OLEJNIK – kl. IIa – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Redzie – za ciekawy przekaz artystyczny
– Laura KWIDZIŃSKA –kl. II b Szkoła Podstawowa w Żelistrzewie     za staranność wykonania pracy i artyzm
– Zuzanna M ITURA – kl. Ic – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi za wyraz artystyczny

KLASY „III” i „IV”

I miejsce – Karolina SELKE – kl. IVb – Szkoła Podstawowa w Żelistrzewie

II miejsce – Filip SACZEK  – kl. IIIa – Zespół Szkół w Bojanie

III miejsce – Aurelia SKOWROŃSKA – kl. IVc  – Szkoła Podstawowa Nr 1                                w Rumi

Wyróżnienia
– Dominika ELLWART – kl. IVb  – Szkoła Podstawowa w Żelistrzewie – za przekaz treści ewangelii
– Fabian SYCZEWSKI– kl. IVc – Szkoła Podstawowa Nr 4w Redzie – za podjęcie nowego tematu
– Szymon  PNIEWSKI – kl. IIIb – Publ . SP Sióstr Salezjanek w Rumi – za wyraz artystyczny

Gratulujemy laureatom, a także wszystkim Dzieciom biorącym udział    w Konkursie Biblijnym. Poznawanie Biblii jest trudne. Jednak treść można zilustrować, co zrobiliście bardzo interesująco. Gratulujemy także Katechetom i Rodzicom, którzy inspirowali dzieci do poznawania Pisma Świętego. Życzymy dalszego zapału i sukcesów

Szczęść Boże!

Przewodnicząca Komisji   Maria SUŁKOWSKA                                                                 Protokółowała Daniela BRYŁOWSKA

                                                                       Adela SZRAMKOWSKA Prezes POAK
przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

Konkurs sponsorowany przez ENERGA SA

 

 

16 KONKURS BIBLIJNY-ETAP REJONOWY

PARAFIALNY  ODDZIAŁ  AKCJI KATOLICKIEJ
im. Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika
przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

PROTOKÓŁ
XVI KONKURSU BIBLIJNEGO
ETAP REJONOWY

          W dniu 10 marca 2017r   odbył się XVI etap rejonowy Konkursu Biblijnego w roku szkolnym i katechetycznym 2016/2017. Konkurs był przeprowadzony  w gościnnych progach Zespołu Szkół Salezjańskich  przy Parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenie Wiernych w Rumi. Organizatorem był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

                Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych (40), gimnazjalnych (32) i ponad gimnazjalnych (17). Do konkursu przystąpiło  89 uczniów ze szkół w Rumi, Redy, Szemuda, Kielna, Kartuz, Kosakowa, Żelistrzewa, Gdańska, Trąbek Wielkich, Karczemek, Pomieczyna, Sierakowic, Pucka, Jeleńskiej Huty i Bojana. Uczniowie wraz z opiekunami zebrali się    w Oratorium, gdzie zostali oficjalnie przywitani przez P. Adelę Szramkowską – prezes POAK przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. Również zostali przywitani Ks. Proboszcz Janusz Sikora, Dyrektor Szkól Salezjańskich ks. Stefan Makuracki , ks. Stefan Metrycki Asystent Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii NMP Wspomożenie Wiernych w Rumi oraz katecheci i członkowie Komisji Konkursowej.

                 Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez Ks. Proboszcza uczniowie rozeszli się do wyznaczonych sal wraz  z członkami komisji. Rozwiązanie testu rozpoczęli około 13.50. Pracę ostatecznie trzeba było zakończyć po godzinie .  Po oddaniu pracy był czas na odpoczynek i poczęstunek. Natomiast członkowie Komisji przystąpili do sprawdzania  prac. Po ich sprawdzeniu ogłoszono wstępne wyniki Etapu Rejonowego XVI Konkursu Biblijnego. Laureatom wręczono nagrody. Poniżej podajemy listę laureatów:

SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce
STANISZEWSKI Maciej – 55pkt – Szk. Podst. Sióstr Salezjanek w Rumi
DZIADOWICZ Mateusz  – jw. – Szk. Podst. Nr 21 w Gdańsku

 II miejsce
PODGÓRSKI Antoni – 51pkt. – Szk. Podst. Jeleńska Huta
DZIADOWICZ Piotr –   jw. – Szk. Podst. Nr 21 w Gdańsku

III miejsce
CICHY Paweł – 47,5 pkt.  – Szk. Podst. Sióstr Salezjanek w Rumi

Wyróżnienie
BRZESKA Anna – 47pkt. – Szk. Podst. Nr 4 Reda

SZKOŁY GIMNAZJALNE

I miejsce
PODGÓRSKI Franciszek – 58 pkt. –  Zesp. Szkół z  Oddziałem Integracyjnym w Kielnie

II miejsce
DUCHNOWSKI Paweł  – 53 pkt. – Społeczne Gimnazjum w Karczemkach

III miejsce
DOMARUS Julia –  50 pkt. – Zesp. Szk. Podst. i Publiczne Gimnazjum w Pomieczynie

SZOŁY  PONADGIMNAZJALNE

I miejsce
GŁOMBIOWSKA Rozalia – 56 pkt. – Liceum Akademickie w Pucku

II miejsce
PLICHTA Wiktoria – 56 pkt. – I LO w Kartuzach

III miejsce
ZIEGERT Wiktoria  – 50 pkt. – Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach .

Adela Szramkowska prezes POAK
przy Parafii p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi

Rumia 10 marca 2017r.

www.ak.diecezja.gda.pl  www.akcjakatolickarumia.pl

Konkurs sponsorowany przez ENERGA SA

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

logo„Bóg ….. Pan życia, powierzył ludziom wzniosłą posługę świętości życia, którą człowiek powinien wypełniać w sposób godny” (KKK poz.2271)

Taką posługą m.in. może być duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą, którą będziemy mogli podjąć w naszej parafii 2 lutego podczas Mszy świętej o godz. 18:30.

KAŻDY CHRZEŚCIJANIN MOŻE ZŁOŻYĆ DAR MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ Czytaj dalej Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Konkurs Biblijny 2016

W dniu 10 marca 2016 roku odbył się Etap Rejonowy Metropolitarnego Konkursu Biblijnego, zorganizowany przez Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi.

Do konkursu przystąpiło 89 uczestników z Bojana, Kielna, Karczemek, Pucka, Mrzezina, Redy oraz Rumi. Konkurs otworzył Dyrektor Szkół Salezjańskich Ks. Marek  Zaborowski, który powitał dzieci i młodzież oraz katechetów i opiekunów. Po modlitwie i kilku słowach zachęty i otuchy młodzież i dzieci przeszli do wyznaczonych sal aby przystąpić do konkursu. Rozwiązywanie testu rozpoczęło się o godz. 13.45 i trwało 60 minut. Po oddaniu prac dzieci mogły się posilić, a katecheci i członkowie komisji przystąpili do sprawdzania prac.  Około godz. 15.30 ogłoszono wyniki i rozdano laureatom nagrody. Zmagania konkursowe  podsumował oraz złożył gratulacje dzieciom, młodzieży oraz katechetom i rodzicom Ks. Stefan Metrycki – Asystent Akcji Katolickiej przy Parafii NMP Wspomożenie Wiernych w Rumi.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Wyniki przedstawiają się następująco: Czytaj dalej Konkurs Biblijny 2016

Droga Krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej

W sobotę 5 marca po Mszy Św w Kościele Św. Anny w Wejherowie wyszliśmy na Kalwarię Wejherowską aby pomodlić się i zastanowić nad tym co poprawić. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zorganizowała Akcja Katolicka – Instytut Diecezjalny w której uczestniczyły osoby z Gdańska, Gdyni Karwiny, Rumi i Wejherowa.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej Oddział Parafialny Akcji Katolickiej z Wejherowa, Parafii Św. Anny zaprosił wszystkich uczestników na agapę. Całość spotkania przebiegła w modlitewnej, spokojnej atmosferze.

Wszystkim Osobom Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Rumi, którzy wzięli udział w Drodze Krzyżowe i odpowiedzieli na zaproszenie składam serdeczne Bóg Zapłać!

Adela Szramkowska – prezes POAK

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Konferencja Interdyscyplinarna pt.: Czy jesteś gotowy na śmierć?….

logoZapraszamy Mieszkańców Rumi na Konferencję Interdyscyplinarną pt.: Czy jesteś Gotowy na śmierć?, która odbędzie się w sobotę, 13 lutego 2016 r w Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Rumi przy ul. Ceynowy

(wejście od ul. Ceynowy lub od ul. Spadochroniarzy)

Chcemy przybliżyć trudne tematy dotyczące opieki nad najbliższą osobą oraz faktem jej odejścia w aspekcie teologicznym,  medycznym,  prawnym, moralnym, etycznym oraz psychologicznym. Podpowiedzieć jak można rozwiązać niektóre problemy, a także umocnić swoją wiarę. WSTĘP WOLNY

Program konferencji Czytaj dalej Konferencja Interdyscyplinarna pt.: Czy jesteś gotowy na śmierć?….