Konkurs Biblijny

XIX KONKURS BIBLIJNY ROK SZKOLNY 2109/2020

EWANGELIA wg ŚW. MARKA

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO – REJON RUMIA

SZKOŁY PODSTAWOWE – kl. 0, I, II, III, IV oraz oddziały przedszkolne

                        Do  konkursu przystąpiło 58 dzieci z 22 placówek Rumi, Redy, Koleczkowa, Szemudu, Kosakowa, Żelistrzewa, Pucka, Chwaszczyna oraz Olsztynka.  Tegoroczne prace były zróżnicowane tematycznie i pod względem technik malarskich oraz plastycznych, odzwierciedlając przypowieści  z Ewangelii Św. Marka.

            W dniu 13 lutego 2020 roku zebrała się Komisja Konkursowa  w składzie:    - PRZEWODNICZĄCA : Pani Maria SUŁKOWSKA – prezes Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat” w Rumi                                                                                                       - CZŁONKOWIE: Siostra Bernarda ORZECHOWSKA – katechetka, Pani Daniela BRYŁOWSKA, Pan Ewaryst LEWANDOWSKI,  – członkowie  POAK przy naszej Parafii, - SEKRETARZ: Pani Adela SZRAMKOWSKA – prezes POAK przy naszej Parafii.

            Komisja oceniła prace, biorąc pod uwagę wiek dzieci, wyraz artystyczny pracy, estetykę oraz samodzielność wykonanej pracy.                                                                         

            Z pośród nadesłanych prac wyodrębniono prace dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Rumi, ponieważ były to dzieci w wieku 3 i 4 lat . Dzieci tworzyły prace  w połączeniu z muzykoterapią. Tematycznie były jednorodne. Wykonane były starannie oczywiście przy pomocy nauczycielki wychowania przedszkolnego Pani Eugenii  Wickiej.

             Nie oceniono pracy Szczepana Gojke ucznia klasy piątej z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żelistrzewie

GRUPA „0”

            Przysłano 1 pracę:  SIROCKIEJ ZOFI  ze  Szkoły Podstawowa                                w Jeleńskiej Hucie . Z  Zesp. Szkolno Przedszkolnego w Żelistrzewa przysłano pracę JAKUBA DRAWS - dziecka z grupy 4 –latków.

KLASY „I”

W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Wybrano następujące prace nagrodzone:      I miejsce – URSZULA BLOCK – Kl. I A – Szkoła Sióstr Salezjanek                           w Rumi – praca zatytułowana „Wjazd Jezusa do Jerozolimy” – jasny i ciekawy przekaz Ewangelii

            II miejsce – ALICJA KAŹMIERCZAK – Kl. I B – Szkoła Podstawowa                  Nr 1 w Olsztynku -  tytuł pracy” „ Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie” – praca bardzo malarska z jasnym przekazem

            III miejsce – AGATA ANDRYSKOWSKA – Kl. I – Szkoła Podstawowa               w Jeleńskiej Hucie – tytuł pracy „ Chrzest Jezusa” - praca bardzo malarska                               z jasnym przekazem

            WYRÓŻNIENIA: MAKS WASIELKE – Kl. I – Szkoła Podstawowa                  w Jeleńskiej Hucie – tytuł pracy „ Połów ryb”,

OLIWIA CYBULA -– Kl. I – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Redzie„Uzdrowienie paralityka „

- MARTA MAKUS – Kl. I – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rumi  - „Chrzest  Jezusa”

KLASY „II”

Nadesłano 15 prac. Nagrodzono następujące prace:

            I miejsce – SZYNON KREFT – Kl. II B - Szkoła Podstawowa Nr 10                   w Rumi  - tytuł pracy „ Zmartwychwstanie” – innowacyjna, jasna forma przekazu

            II miejsce – ZUZANNA ŻYWICKA – Kl. II  – Szkoła Sióstr Salezjanek             w Rumi – praca zatytułowana  „ Uciszenie burzy na morzu”- ciekawa technika puentylizmu

            III miejsce – AGATA HALLMANN – Kl. II A -  Szkoła Podstawowa              Nr 10  w Rumi  – tytuł pracy „ Uciszenie burzy na morzu”- praca przestrzenna, jasny przekaz Ewangelii 

            WYRÓŻNIENIE:  ŁUCJA  KOWALEWSKA – Kl. II – Szkoła Sióstr Salezjanek  w Rumi – praca zatytułowana „ Powołanie pierwszych uczniów”- praca  ciekawa i bardzo estetyczna                    

KLASY „III”

Do konkursu zgłoszono 11 prac. Przyznano następującym uczniom nagrody:

            I miejsce – ADAM JEREMIASZ KASPROWICZ– Kl. III- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olsztynku -  tytuł pracy „ Rozmnażanie chleba” - ciekawa technika pracy i koncepcja przekazu.

            II miejsce – BARBARA KARSZNIA – Kl. III  – Zespół Szkolno Przedszkolny w Żelistrzewie – tytuł pracy „ Chrzest Pana Jezusa” – jasny, ciekawy przekaz malarski sceny z Ewangelii

            III miejsce – HANNA BRUNAT – Kl. III -  Szkoła Podstawowa              Nr 9  w Rumi  – tytuł pracy „ Ja jestem nie bójcie się”- prosty, czytelny przekaz Ewangelii 

            WYRÓŻNIENIE:  MARIA BARAŃSKA – Kl. III – Szkoła Podstawowa              Nr 9  w Rumi  – tytuł pracy „ Zmartwychwstanie”- prosty, czytelny witraż

KLASY „IV”

Nadesłano 5 prac. Wyróżniono następujące prace:

            I miejsce –LENA KWIECIEŃ – Kl. IV- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi -  tytuł pracy „Burza na morzu” - mieszana technika pracy, jasny przekaz.

            II miejsce – MARCELI HINCA – Kl. IV  – Szkoła Podstawowa Nr 1                  w Rumi -  tytuł pracy „Zmartwychwstanie” – ciekawy kolaż

            Wszystkim laureatom  serdecznie  gratulujemy i życzymy dalszego zapału w poznawaniu Pisma Świętego. Dziękujemy także i gratulujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu Biblijnego. Katechetom i Rodzicom składamy serdeczne Bóg Zapłać za trud zachęty i ukierunkowania uczniów w podjętej chęci uczestnictwa w Konkursie Biblijnym.

Adela Szramkowska – prezes POAK

Regulamin konkursu 2019

VIII Międzyparafialny Konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową  Grudzień 2019

Zapraszamy Dzieci wraz z  Rodzicami, Dziadków, Opiekunów i Animatorów   do udziału w KONKURSIE  na najładniejszą, kaszubską szopkę bożonarodzeniową

Regulamin     

Organizator Konkursu:  –  Oddział Parafialny Akcji Katolickiej
przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

Patronat Konkursu: - Burmistrz Miasta Rumia
oraz Parafia p.w. Podwyższenia
   Krzyża Świętego w Rumi

I  TEMATYKA KONKURSU:

Wykonanie szopki bożonarodzeniowej z uwzględnieniem zwyczajów, tradycji oraz folkloru kaszubskiego

II  WARUNKI  KONKURSU:

1 - W konkursie mogą wziąć udział dzieci oraz dorośli wraz z całymi rodzinami z wszystkich Parafii Rumi  oraz dzieci skupione w oratoriach, świetlicach, kołach plastycznych i innych organizacjach  pozaszkolnych.

2 - Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną   z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z   materiałów naturalnych. Elementy szopki mogą być podświetlane oraz      poruszane mechanicznie.

3 - Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być  przymocowane w taki sposób, aby nie przesuwały się i nie spadały

4 -  Prace powinny zawierać na części  niewidocznej trwałe  przymocowany opis zawierający dane: imię, nazwisko autora lub autorów,  bądź całej rodziny lub nazwę grupy. Należy też podać parafię  i szkołę do której  uczęszczają uczestnicy.

5 – Szopki  wykonane w kategorii szopka dziecięca, jeżeli będą wskazywały  na wkład osób starszych będą oceniane w kategorii szopki  rodzinne

6 – Prace należy złożyć w dniu 13 grudnia br. w Hali MOSiR – Rumia  ul. Mickiewicza w godzinach od 17.00 do 19.00

Do konkursu mogą być zgłaszane szopki biorące udział w innych konkursach np. szkolnych. Natomiast nie biorą udziału prace z lat ubiegłych!

III  OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

    1 -   Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.  Skład Komisji: przedstawiciele Stowarzyszenia Artystów Rumskich „ Pasjonat”, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Rumia, Burmistrza Miasta Rumi, katechetów oraz Akcji Katolickiej – organizatora konkursu

2 – Podstawą oceny prac będzie : kategoria wiekowa
I - SZOPKA RODZINNA

II – SZOPKA DZIECIĘCA – udział uczniów od 6 do 12 roku życia

III – SZOPKA MŁODZIEŻOWA – udział młodzieży od 13 do 18 roku życia

IV -  SZOPKA SENIORA – udział osób powyżej 18 roku życia

3 – Kryteria oceny:

nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia

ogólne wrażenie artystyczne, – lalki – postacie,

walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja itp.).

dobór i wykorzystanie materiałów,

zawarte elementy kaszubskie

samodzielność wykonania pracy (np.  kupione figurki będą obniżały ocenę szopki)

estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,

wkład pracy,

IV  NAGRODY PRAC KONKURSOWYCH:

 - NAGRODA SPECJALNA Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Rumia – dla pracy najpiękniejszej, zawierającej najwięcej elementów nawiązujących do tradycji kultury kaszubskiej
I MIEJSCE – SZOPKA RODZINNA – BON TOWAROWY wartości 300,00 PLN
II MIEJSCE – SZOPKA RODZINNA – BON TOWAROWY wartości 200,00 PLN
III MIEJSCE – SZOPKA RODZINNA – BON TOWAROWY wartości 100,00 PLN.

Dla pozostałych prac w różnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe wykonawcom I, II i III miejsca.

            Prace wszystkich uczestników konkursu będą na wystawie uświetniającej Koncert Kolęd organizowany przez Burmistrza Miasta Rumi, w dniu 14 grudnia br. w Hali MOSiR

Termin i miejsce rozdania nagród zostanie podany przy składaniu prac i na parafialnej stronie internetowej

IV  ODBIÓR  PRAC KONKURSOWYCH:

Prace nienagrodzone będzie można odebrać 15 grudnia br. – niedziela –
 po Mszach Świętych o godz. 11.00 i 15.00

Prace nieodebrane w tym terminie pozostaną do dyspozycji organizatorów

Informacje związane z konkursem można uzyskać u Pani Adeli Szramkowskiej - prezesa POAK przy naszej Parafii  pod numerem telefonu: 507314-685 oraz na stronie internetowej parafii rumiakrzyz.pl

Podsumowanie konkursu plastycznego

W ramach XVIII Wojewódzko Metropolitarnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda został zorganizowany przez AKCJĘ KATOLICKĄ ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ dla najmłodszych konkurs plastyczny. Tematem przewodnim były ,,Dzieje Apostolskie"

Protokół - Konkurs Plastyczny

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, a zwłaszcza Laureatom. Dziękujemy Katechetom i Rodzicom za motywację do udziału Dziecka w Konkursie oraz pomoc w wykonaniu pracy plastycznej.

Adela Szramkowska – prezes
Paraf. Oddziału Akcji Katolickiej
przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi