Regulamin konkursu 2019

VIII Międzyparafialny Konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową  Grudzień 2019

Zapraszamy Dzieci wraz z  Rodzicami, Dziadków, Opiekunów i Animatorów   do udziału w KONKURSIE  na najładniejszą, kaszubską szopkę bożonarodzeniową

Regulamin     

Organizator Konkursu:  –  Oddział Parafialny Akcji Katolickiej
przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

Patronat Konkursu: - Burmistrz Miasta Rumia
oraz Parafia p.w. Podwyższenia
   Krzyża Świętego w Rumi

I  TEMATYKA KONKURSU:

Wykonanie szopki bożonarodzeniowej z uwzględnieniem zwyczajów, tradycji oraz folkloru kaszubskiego

II  WARUNKI  KONKURSU:

1 - W konkursie mogą wziąć udział dzieci oraz dorośli wraz z całymi rodzinami z wszystkich Parafii Rumi  oraz dzieci skupione w oratoriach, świetlicach, kołach plastycznych i innych organizacjach  pozaszkolnych.

2 - Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną   z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z   materiałów naturalnych. Elementy szopki mogą być podświetlane oraz      poruszane mechanicznie.

3 - Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być  przymocowane w taki sposób, aby nie przesuwały się i nie spadały

4 -  Prace powinny zawierać na części  niewidocznej trwałe  przymocowany opis zawierający dane: imię, nazwisko autora lub autorów,  bądź całej rodziny lub nazwę grupy. Należy też podać parafię  i szkołę do której  uczęszczają uczestnicy.

5 – Szopki  wykonane w kategorii szopka dziecięca, jeżeli będą wskazywały  na wkład osób starszych będą oceniane w kategorii szopki  rodzinne

6 – Prace należy złożyć w dniu 13 grudnia br. w Hali MOSiR – Rumia  ul. Mickiewicza w godzinach od 17.00 do 19.00

Do konkursu mogą być zgłaszane szopki biorące udział w innych konkursach np. szkolnych. Natomiast nie biorą udziału prace z lat ubiegłych!

III  OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

    1 -   Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.  Skład Komisji: przedstawiciele Stowarzyszenia Artystów Rumskich „ Pasjonat”, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Rumia, Burmistrza Miasta Rumi, katechetów oraz Akcji Katolickiej – organizatora konkursu

2 – Podstawą oceny prac będzie : kategoria wiekowa
I - SZOPKA RODZINNA

II – SZOPKA DZIECIĘCA – udział uczniów od 6 do 12 roku życia

III – SZOPKA MŁODZIEŻOWA – udział młodzieży od 13 do 18 roku życia

IV -  SZOPKA SENIORA – udział osób powyżej 18 roku życia

3 – Kryteria oceny:

nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia

ogólne wrażenie artystyczne, – lalki – postacie,

walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja itp.).

dobór i wykorzystanie materiałów,

zawarte elementy kaszubskie

samodzielność wykonania pracy (np.  kupione figurki będą obniżały ocenę szopki)

estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,

wkład pracy,

IV  NAGRODY PRAC KONKURSOWYCH:

 - NAGRODA SPECJALNA Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Rumia – dla pracy najpiękniejszej, zawierającej najwięcej elementów nawiązujących do tradycji kultury kaszubskiej
I MIEJSCE – SZOPKA RODZINNA – BON TOWAROWY wartości 300,00 PLN
II MIEJSCE – SZOPKA RODZINNA – BON TOWAROWY wartości 200,00 PLN
III MIEJSCE – SZOPKA RODZINNA – BON TOWAROWY wartości 100,00 PLN.

Dla pozostałych prac w różnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe wykonawcom I, II i III miejsca.

            Prace wszystkich uczestników konkursu będą na wystawie uświetniającej Koncert Kolęd organizowany przez Burmistrza Miasta Rumi, w dniu 14 grudnia br. w Hali MOSiR

Termin i miejsce rozdania nagród zostanie podany przy składaniu prac i na parafialnej stronie internetowej

IV  ODBIÓR  PRAC KONKURSOWYCH:

Prace nienagrodzone będzie można odebrać 15 grudnia br. – niedziela –
 po Mszach Świętych o godz. 11.00 i 15.00

Prace nieodebrane w tym terminie pozostaną do dyspozycji organizatorów

Informacje związane z konkursem można uzyskać u Pani Adeli Szramkowskiej - prezesa POAK przy naszej Parafii  pod numerem telefonu: 507314-685 oraz na stronie internetowej parafii rumiakrzyz.pl

Spływ kajakowy – 2 czerwca 2019

Serdecznie zapraszamy na VIII Międzyparafialny Maryjny Spływ Kajakowy - tym razem w niedzielę 2 czerwca AD 2019.

Planu spływu:
- 8:00 udział w Mszy Świętej z Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi
- 9:00 przejazd autokarem z Rumi do Brodnicy Górnej
- 10:30 start spływu w dół rzeki Raduni
- ok. 12:00 modlitwa Regina Caeli w łączności z Papieżem Franciszkiem, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (bo choć spływ Maryjny to kalendarzowo już czerwiec) z salezjańskim słówkiem + mini piknik - w zależności od tego co kto zabierze do worka spływowego 🙂
- ok. 15:30 meta w Trątkownicy zakończona wspólnym obiadem.
- ok. 18:00 powrót autokarem do Rumi

Koszt 80 PLN od osoby.
Zapisy mailem na adres gosiajarekszydlak@gmail.com lub smsem na numer 693947213.
Organizatorzy: Gosia i Jarek Szydłak