Klasy III Gimnazjum

REKOLEKCJE 9 – 11 Listopada
Szkoła Sióstr Salezjanek ul. Ceynowy 24 wejście od ul. Spadochroniarzy

 1. Rozpoczynamy w piątek o 18.45 – skończymy ok. 21.00
 2. Sobota start o 9.00 – koniec ok. 19.30. Na przerwę przedpołudniową proszę wziąć ze sobą jakieś przekąski (może drugie śniadanie), jakieś ciastka i kanapki na przerwę popołudniową. Ze swojej strony zapewnimy prosty obiad.
 3. Niedziela start o 9.30 zakończenie ok. 14.00
 4. Zabieramy indeksy.
 5. Zabieramy buty na zmianę.
 6. Należy uczestniczyć w całości, nie spóźniamy się, gdyż rezygnacja z jakiejś części sprawi przerwanie ciągu myślowego i tzw. wypadnięcie z obiegu.
 7. W czasie rekolekcji, przewidujemy czas na spowiedź, jednakże ze względu na ilość kandydatów do bierzmowania, prosimy o możliwe dogłębne przygotowanie i wyspowiadanie się przed rekolekcjami. Pierwsze dni listopada sprzyjają podjęciu kroków do spotkania z przebaczającym i miłującym Bogiem w konfesjonale.
 8. Na rekolekcje zabieramy dobry humor J

Modlimy się za Was

Warunki dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia – bardzo ważny
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Ogłoszenia dla bierzmowanych 25 02 2018 klasy VII i II gimnazjum.

 1. Przygotowanie odbywa się zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski.
 2. Przypominam o uczestnictwie w:
  • Msze święte niedzielne – wyznaczone niedziele 15.00, pozostałe dowolnie, ze wskazaniem na 9.30,
  • Msze w I piątki 17.15 lub 19.30,
  • Drogi krzyżowe – co tydzień,
  • Gorzkie Żale – Raz w Wielkim Poście, osoby z zaległościami więcej,
  • Rekolekcje Wielkopostne: 22 i 23 marca w ramach zajęć szkolnych, oraz 24 marca w sobotę spotkania w kościele: klasy VII godzina 9.00; klasy II gimnazjum godzina 11.00, klasy III godzina 13.00. Zasadniczo nie zmieniamy godzin!
  • Uczestnictwo przynajmniej w jednej liturgii Wielkiego Tygodnia,
 3. Spowiedź, nie koniecznie w I piątki, mniej więcej raz na miesiąc,
 4. Należy pamiętać o podpisach. Nie chodzimy dla podpisów, ale indeksy są po to, aby potwierdzić wypełnienie wymagań,
 5. Katecheza szkolna – podpisy w indeksach katechizacji.
 6. Po świętach Wielkanocnych zależnie od decyzji Księdza Arcybiskupa co do klasy w której będzie udzielane bierzmowanie, rozpoczniemy spotkania w grupach. Na pewno dotyczy to klas II gimnazjum, ale może także dotyczyć klas VII. Zostanie to ogłoszone.
 7. Zapisując się do grup każdy będzie zobowiązany przedstawić indeks katechizacji oraz indeks do bierzmowania.
 8. Uprzejmie proszę o wpisywanie dat, poszczególnych praktyk podpisywanych w indeksie.
 9. Kolejna Msza o 15:00 18 marca.

Ogłoszenia dla klas III gimnazjum 14 stycznia 2018 roku

14 stycznia    Godzina 15.00 Msza święta i spotkanie organizacyjne.

15 – 28 stycznia – kolejne dwa spotkania w grupach.

W tym czasie należy do swoich animatorów dostarczyć podanie według wzoru zamieszczonego poniżej. Osoby co do których nie ma wątpliwości co do dopuszczenia do przyjęcia sakramentu wpłacają u swoich animatorów 50 zł na pamiątkę z bierzmowania i dar ołtarza.

Osoby ochrzczone po za naszą parafią, powinny do podania dołączyć dokument potwierdzający przyjęcie chrztu – akt chrztu lub odpis „ad sacra”, data wydania nie jest istotna, dokument musi być opieczętowany i okazany w oryginale.

W przypadkach wątpliwości, Kandydaci spotkają się z Proboszczem po feriach – w podanych terminach i w przypadku dopuszczenia dokonają wpłaty po podjęciu decyzji.

28 01 – 11 02 ferie zimowe.

12 – 25 lutego ostatnie dwa spotkania w grupach.

14 lutego – Środa Popielcowa – Msza o 19.30 – obowiązkowo!

W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek o 19.30 nabożeństwa w kościele i próby liturgii – dla wszystkich.

Każdy Kandydat uczestniczy przynajmniej w dwóch nabożeństwach Gorzkich Żali w niedziele.

Osoby z zaległościami w uczestnictwie w różańcach i roratach uczestniczą we wszystkich nabożeństwach Gorzkich Żali.

19 – 24 lutego – spotkania z Księdzem Proboszczem dla „uprzywilejowanych” Kandydatów. Godziny zostaną podane zainteresowanym na pierwszym spotkaniu w grupie po feriach.

Podanie powinno zawierać następujące elementy: 

 1. Do kogo jest kierowane? (ks. Witold Drzyzgiewicz, Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi)
 2. Deklarację pełnej świadomości i dobrowolności („świadomie i dobrowolnie proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania”)
 3. Motywację (np. - pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty Kościoła; świadomie podjąć obowiązki, które wypływają z tego sakramentu; pogłębiać więź z Chrystusem; dawać świadectwo wierności Jego Ewangelii)
 4. Imię Patrona, którego obrałeś, z krótką informacją o patronie[1]
 5. Świadek bierzmowania i kilka słów o nim.[2]
 6. Proszę o własnoręczne napisanie podania na kartach formatu A4.

[1] 16. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu. [Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania]

[2] 17. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

 1. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893). [tamże]