Spowiedź

Ze spowiedzi możemy skorzystać podczas  nabożeństw. Przed spowiedzią przygotuj się prosząc na  modlitwie o łaskę potrzebną do szczerego wyznania swoich grzechów, o stosowne słowo spowiednika dla Ciebie..   Rachunek sumienia Żal za grzechy Mocne postanowienie poprawy Szczera spowiedź Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu Zobacz także: Jan Paweł II Reconciliatio et Więcej…