Ogłoszenia Komunijne 2017

 1. I Komunia Święta – 20 maja 2017

9:00 kl. III B i SS Sal, Sp6, Sp9, Sp Gdynia

11:00 kl. III A, III C, III G

13:00 kl. III D, III E, III F

 1. Od 18 lutego rozpoczynamy obowiązkowe katechezy przygotowujące do I Komunii Świętej. Odbywają się one w soboty według podziału na grupy. Spotykamy się wszyscy w Kościele, po modlitwie jedna grupa zostaje w Kościele, druga przechodzi do salki w organistówce. Dzieci wracają do domu same lub odbierane przez rodziców, rodzice proszeni są przybyć i czekać na dziecko po ok. 35 minutach. Dzieci wracające same, przynoszą w zeszycie od religii zgodę na samodzielny powrót.
 2. Podział na grupy –katechezy sobotnie

Czytaj dalej Ogłoszenia Komunijne 2017

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2013 – podział na grupy

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 18.05.2013r.

 

 

I grupa – godz. 9.30

·        Szkoła Podstawowa nr 6

·        Szkoła Podstawowa nr 1 - klasa II a i II b

 

II grupa – godz. 12.00

·        Szkoła Podstawowa  nr 1 – klasy II c, II d, II e

·        Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

·        Inne szkoły

PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2012/13

 

PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI I KOMUNII  ŚWIĘTEJ

Drodzy Rodzice właściwym jest, aby dziecko przystąpiło do I Komunii św. we własnej parafii. Jeśli rodzice mają poważne powody, by przygotować dziecko w innej parafii proszę uzyskać zgodę ks. Proboszcza.

Rodzice przygotowujący dzieci  do I Komunii św.  przychodzą z dziećmi do kościoła na Mszę świętą o godz. 15.00. Dzieci przynoszą ze sobą za każdym razem karteczki/wizytówki z imieniem, nazwiskiem, klasą,  nazwą szkoły i siadają z rodzicami w ławkach. Dzieci nie przychodzą same na Mszę świętą. Każdą nieobecność na Mszy Świętej i katechezie sakramentalnej należy usprawiedliwić.
Trzy nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają wykreślenie dziecka z listy dzieci komunijnych.

Proszę o dostarczenie do końca października metryki chrztu dzieci, które były ochrzczone poza naszą parafią.

Ważne terminy:

 • 07.10.2012 r. niedziela godz. 15.00 poświęcenie różańców
 • 18.11.2012 r. niedziela godz. 15.00 poświęcenie książeczek do nabożeństwa
 • 09.12.2012 r. niedziela godz. 15.00 poświęcenie medalików-akt oddania się Matce Bożej
 • 13.01.2013 r. niedziela godz. 15.00 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 • 03.02.2013 r. niedziela godz. 15.00 złożenie przyrzeczeń o abstynencji
 • 20.04.2013r. - sobota godz. 10.00 – nabożeństwo pokutne, I spowiedź święta
 • 17.05.2013. - piątek godz. 16.00 – nabożeństwo pokutne, II spowiedź święta
 •  
 • 18.05.2013 r. – sobota godz. 9.00 i 11.30UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
 • oraz o godz. 17.00 – nabożeństwo majowe i zdjęcia grupowe.
 • 19.05.2013r. niedziela godz. 15.00 Msza św. dziękczynna za I Komunię św.
 • 20-24.05.2013 r. godz. 18.30 biały tydzień –  Msza św. i nabożeństwo majowe.

W Uroczystość I Komunii św. i w białym tygodniu modlić się będziemy w intencjach dzieci i ich rodzin .

Katecheza sakramentalna

Katechezy sakramentalne odbywać się będą od 6 października w soboty równolegle w dwóch grupach.

 • 9.00 - 9.45     SP 6      SP 1 a
 • 10.00-10.45   SP1 b       SP1 c, SP 9, SP Ekologiczna
 • 11.00 -11.45  SP 1 d      SP1 e, SP  Salezjanek
 • Nie będzie katechezy:  29.12,  09.02, 23.02, 26.02, 30.03.
 • Składki na Uroczystość I Komunii św.:
 • Pierwsza wpłata wyniesie 50 zł. – do 31.10.2012 r. (jest to składka na książeczkę dla dzieci, pamiątkę – obrazek, dary podczas uroczystości poprzedzających I Komunię św. w tym ofiara na intencje mszalne w Białym Tygodniu, ksero i inne)
 • Druga wpłata 50 zł. – do 28.02.2013 r. ( na dzień I Komunii św.  dar rodziców i dzieci dla kościoła parafialnego, wystrój kościoła, kwiaty) - Składki można wpłacać w szkole lub  po katechezie sakramentalnej po Mszy Świętej o 15.00. 

Nowe szaty komunijne

 • koszt ok. 110 zł.
 • Termin spotkania z krawcową podam  w styczniu.

 

Różaniec dla dzieci  proszę zakupić we własnym zakresie, poświęcone zostaną w terminie podanym wyżej.

Wszelkie informacje dotyczące przygotowań do I Komunii Św., spotkań można znaleźć na stronie parafii www.rumiakrzyz.pl

Proszę dzwonić w sprawach ważnych w godz. 19.00 -20.00: tel. 600139526    s. Bernarda Orzechowska CR