Uwaga Bierzmowani z klas III gimnazjum

Osoby, które złożyły deklaracje i odebrały indeksy, a nie zapisały się na spotkania w grupach powinny to uczynić niezwłocznie u ks. Andrzeja. Ostateczny termin upływa 26 października. Osoby, które nie zapiszą się na spotkania zostaną skreślone z listy przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w bieżącym roku szkolnym.

Prośba o udzielenie sakramentu bierzmowania 2017

 1. Do kogo jest kierowana?
  (ks. Waldemar Łachut, Proboszcz Parafii p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi)
 2. Deklarację pełnej świadomości i dobrowolności
  („świadomie i dobrowolnie proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania”)
 3. Motywację
  (np. - pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty Kościoła;
  - świadomie podjąć obowiązki, które wypływają z tego sakramentu;
  - pogłębiać więź z Chrystusem;
  - dawać świadectwo wierności Jego Ewangelii)
 4. Imię Patrona, którego obrałeś
 5. Świadek bierzmowania i kilka słów o nim
  (wskazane jest, by świadkiem bierzmowania był jeden z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów (kan. 893 §2 KPK i KKK nr 1311). Rodzice chrzestni są najwłaściwszymi kandydatami na świadków bierzmowania w razie niemożności przybycia rodziców chrzestnych na uroczystość bierzmowania, można wziąć na świadka bierzmowania inną osobę, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary. )