Poradnictwo rodzinne

Poradnia Rodzinno-Wychowawczo-Prawna
 • Środa, 19.00 - 20.00
  Poradnictwo naturalnego planowania rodziny dla:
  • - dla narzeczonych,
  • - planujących poczęcie dziecka po porodzie,
  • - osób z powikłaniami  po stosowaniu środków antykoncepcyjnych
  • - osób z trudnościami w poczęci dziecka
 • Piątek, 19.00- 20.00
  Poradnictwo wychowawcze dla:
  • rodzin dotkniętych konfliktami
  • osób z problemami wychowawczymi
 • Poradnictwo prawne dla:
  • rodzin z problemem alkoholowym,
  • prowadzących działalność gospodarczą
  • rozwiązujących umowę o pracę
Porad udziela:
p. Adela, mgr pielęgniarstwa, pedagog kom.: 507 314 685
p. Ewa, prawnik
p. Marian mgr pedagogiki kom.: 502 284 947
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=OfjJ0EF5bSw]

Domowy Kościół

Jedną z grup formacyjnych w naszej parafii jest Oaza Rodzin, inaczej zwana Domowym Kościołem. Ruch ten wywodzi się z oazy, którą założył ks. Franciszek Blachnicki w 1963 roku dla dzieci i młodzieży. Szybko jednak okazało się, że młodzi ludzie, zakładając rodzinę pragną dalej kontynuować pracę nad swoją duchowością i wybrali małżeństwo jako drogę do zbawienia i to dla nich ks. Franciszek powołuje Domowy Kościół.

Oaza Rodzin skupia małżeństwa, które tworzą kręgi składające się z 4-6 par, którym przewodniczy para animatorska. W naszej parafii istnieją cztery kręgi.
Formacja duchowa w Domowym Kościele czyni nasze małżeństwa lepszymi, szczęśliwszymi i bardziej świętymi.

Spotkania w kręgach odbywają się tylko raz w miesiącu, ale pracę formacyjną realizujemy na co dzień, poprzez codzienną modlitwę osobistą, modlitwę małżeńską oraz modlitwę rodzinną.

Do zobowiązań kształtujących naszą duchowość należy również regularne spotkanie ze Słowem Bożym, praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną. Jednym z bardzo znaczących zobowiązań jest comiesięczny dialog małżeński i uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Propozycja rozwoju duchowego poprzez udział w kręgach Domowego Kościoła skierowana jest do współczesnego człowieka, żyjącego w małżeństwie, zapracowanego, obarczonego licznymi obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi.

Małżonkowie, poprzez skierowanie swojej uwagi na duchowość małżeńską dążą do świętości wspólnie. Budują prawdziwą jedność małżeńską, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Opiekunem duchowym Domowego Kościoła w naszej parafii jest - ks. Janusz Tokarczyk.


Jeśli czujecie potrzebę bliższego kontaktu z Bogiem i chcielibyście zaprosić Go do swojego małżeństwa - czekamy na WAS!!!

ks. J.Tokarczyk, tel.:  600-466-555

Światło-Życie

Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) - jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła - parafii, dekanatów, diecezji.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) - greckie słowa "światło" i "życie", krzyżujące się na literze "omega", która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie "uczniów Jezusa" (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w "Kościele i świecie". Jest ona związana z posługą na rzecz Kościoła i Ruchu. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie dla każdego człowieka.

Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 1921 roku w Rybniku. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a po jego ukończeniu 25 czerwca 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie. Już od pierwszych lat pracy duszpasterskiej szczególną uwagę przywiązywał do pracy w małych grupach, począwszy od Oazy Dzieci Bożych, aż po metodę 15dniowych rekolekcji przeżyciowych nazwanych później Oazą Żywego Kościoła. W ten sposób powstał Ruch, zwany dziś Ruchem Światło - Życie.

Z inspiracji ks. Blachnickiego powstawały też nowe inicjatywy, które były odpowiedzią na znaki czasu. Do takich należały: Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Plan Wielkiej Ewangelizacji, Niezależna Chrześcijańska Służba Społeczna czy też Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów.

W 1981 roku Ks. Blachnickiego zastał poza granicami kraju stan wojenny. Osiadł więc w 1982 roku w ośrodku polskim "Marianum" w Carlsbergu w Niemczech. Tam też zmarł 27 lutego 1987 roku.

Najbliższy program:

 

 • 23-25.09.2011 Rumia Wspomożycielka - rozpoczęcie inspektorialnego roku oazowego
 • OM (Oaza Modlitwy)
 • zjazd animatorów 11-13.11.2011 - Trzciniec
 • Nabożeństwo Światła w Dębnie 27-29.01.2012
 • zjazd animatorów
 • COM (Centralna Oaza Matka)
 • zgłoszenia na rekolekcje wakacyjne do 1.06
  * 1 turnus zaczyna się 30.06.2011
 • SEJMIK MŁODZIEŻOWY

 

Lp Stopień Osób
1 Moderator 1
2 Animatorzy 11
3 Oaza Dzieci Bożych 19
4 Oaza Nowej Drogi 14
5 I Stopień 13
6 II Stopień 13
7 III Stopień 2
RAZEM: 53

Spotkania formacyjne przeprowadzane są w salce Oazowej w organistówce, raz w tygodniu.

Animatorami w naszej parafii są: Anna Dziurzyńska, , Karolina Zielonka, Paweł Pawłowski, Dariusz Skowroński, Mariusz Staszewski, Adam Wasik, Agnieszka Szypuła, Dominika Całka, Szymon Rębisz, Paweł Komarnicki, Mateusz Pawłowski .

Ks. Moderator: Ks. Janusz Tokarczyk, pochodzi z Czarnego koło Szczecinka, w Rumi jest od lipca 2007r., moderatorem księdzem jest od 1990r.

Według najstarszej kroniki oazowej wynika, ze Oaza  rozpoczęła swoją żywotność w 1979r. a jej pierwszym moderatorem był Ks. Kazimierz Napierała.