Ogłoszenia X 2019

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

ROK 1 – 7 klasa

Zapraszamy:

- Eucharystia niedzielna (1 niedziela miesiąca na g. 15.00 wraz z rodzicami/opiekunami),

- Eucharystia w 1 piątek miesiąca na g. 17.15,

- sakrament pokuty i pojednania – raz w miesiącu.

Spotkania w grupach - 10 spotkań formacyjnych w ciągu roku (5 jesienią + 5 wiosną);

Różaniec – w październiku dwa razy w tygodniu (z reguły g. 17.15);

Roraty – w grudniu dwa razy w tygodniu (w tym 1 raz można przyjść w piątek na g. 19.30);

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu (z reguły godzina 17.15);

Gorzkie Żale – 1 raz w którąś z Niedziel Wielkiego Postu;

Nabożeństwa majowe – w maju dwa razy w tygodniu (z reguły g. 17.15)

Uczestnictwo:

we Mszy Świętej - we wszystkie Święta Nakazane, w Uroczystość Świętego Jana Bosko (31 stycznia), w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (24 maja);

rekolekcjach Wielkopostnych;

w celebracji liturgii Triduum Paschalnego – co najmniej 1 raz ( do wyboru: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota).

Konieczne jest uczęszczanie na lekcje religii w szkole potwierdzone oceną w indeksie katechizacji oraz przychodzenie na weryfikacje.

Rok 2 – 8 klasa

Zapraszamy:

- Eucharystia niedzielna z reguły 9.30 (1 niedziela miesiąca na g. 15.00 wraz z rodzicami/opiekunami),

- Eucharystia w 1 piątek miesiąca na g. 19.30,

- sakrament pokuty i pojednania – raz w miesiącu.

Spotkania w grupach - kilkanaście spotkań formacyjnych w ciągu roku;

Różaniec – w październiku dwa razy w tygodniu, możliwie poniedziałek i piątek o g. 19.30;

Roraty – w grudniu dwa razy w tygodniu (w tym 1 raz można przyjść w piątek na g. 19.30);

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu g. 19.30;

Gorzkie Żale – 1 raz w wybraną Niedzielę Wielkiego Postu;

Nabożeństwa majowe – w maju dwa razy w tygodniu (w tym raz w piątek o g. 19.30).

Uczestnictwo:

we Mszy Świętej - we wszystkie Święta Nakazane, w Uroczystość Świętego Jana Bosko (31 stycznia), w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (24 maja);

rekolekcjach Wielkopostnych;

w celebracji liturgii Triduum Paschalnego – co najmniej 1 raz (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota).

Konieczne jest uczęszczanie na lekcje religii w szkole potwierdzone oceną w indeksie katechizacji oraz przychodzenie na weryfikacje.

Rok 3 – 1 klasa szkoły średniej

Zapraszamy:

- Eucharystia niedzielna ze wstępem katechizmowym g. 9.20 (4 niedziela miesiąca na g. 15.00 wraz z rodzicami/opiekunami),

- Eucharystia w 1 piątek miesiąca na g. 19.30,

- sakrament pokuty i pojednania – raz w miesiącu;

Spotkania w grupach - kilkanaście spotkań formacyjnych w ciągu roku + 4 spotkania w grupach młodzieżowych działających w parafii (do wyboru: Oaza, Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne; Diakonia Muzyczna Młodych);

Różaniec – w październiku dwa razy w tygodniu, poniedziałek i piątek o g. 19.30;

Roraty – w grudniu dwa razy w tygodniu (w tym 1 raz można przyjść w piątek na g. 19.30);

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu g. 19.30;

Gorzkie Żale – 2 razy w wybrane Niedziele Wielkiego Postu;

Nabożeństwa majowe – w maju dwa razy w tygodniu (w tym raz w piątek o g. 19.30).

Uczestnictwo:

we Mszy Świętej - we wszystkie Święta Nakazane, w Uroczystość Świętego Jana Bosko (31 stycznia), w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (24 maja);

rekolekcjach Wielkopostnych;

rekolekcjach zorganizowanych w ostatnim roku przygotowań przed przyjęciem sakramentu bierzmowania;

w celebracji liturgii Triduum Paschalnego – co najmniej 2 razy (do wyboru: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota).

Konieczne jest uczęszczanie na lekcje religii w szkole potwierdzone oceną w indeksie katechizacji oraz przychodzenie na weryfikacje.

INFORMACJE DLA OSÓB DOPUSZCZONYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

Podanie: kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ochrzczeni poza naszą parafią, powinni do podania dołączyć dokument potwierdzający przyjęcie chrztu – akt chrztu lub odpis „ad sacra”, data wydania nie jest istotna, dokument musi być opieczętowany i okazany w oryginale.
Nasi parafianie tego nie czynią.

Podanie powinno zawierać następujące elementy:

 1.           Do kogo jest kierowane? (ks. Witold Drzyzgiewicz, Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi);

2.            Deklarację pełnej świadomości i dobrowolności („świadomie i dobrowolnie proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania”);

3.            Motywację (np. pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty Kościoła; świadomie podjąć obowiązki, które wypływają z tego sakramentu; pogłębiać więź z Chrystusem; dawać świadectwo wierności Jego Ewangelii);

4.            Imię Patrona bierzmowania wraz z krótką informacją o patronie:

Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu. [por. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania]

5.            Świadek bierzmowania i kilka słów o nim.

W podaniu koniecznie trzeba podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania świadka bierzmowanej osoby. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Świadek bierzmowania powinien być tej samej płci co kandydat, najlepiej jeśli jest to ojciec chrzestny lub matka chrzestna. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi winien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji (nie jest to konieczne jeśli świadek jest naszym parafianinem/parafianką). Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (por. Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 874; 893).

6.            Podanie proszę napisać własnoręcznie i czytelnie na kartach formatu A4.

7.            Na spotkaniu formacyjnym zobowiązuję każdego kandydata do opowiedzenia Animatorom kilku zdań o patronie bierzmowania.

13 X 2019 Odpust Opatrzności Bożej

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe według znanego rozkładu.

Przyjmujemy wypominki: jednorazowe prosimy składać w zakrystii lub kancelarii, roczne wyłącznie w kancelarii.

W dniu dzisiejszym:

 • W naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy doroczny Odpust Bożej Opatrzności.  Uroczysta suma odpustowa o godzinie 12.30, zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza, Chór, Orszak procesyjny oraz dziewczęta do sypania kwiatów.
 • Obchodzimy Dzień Papieski – przed Kościołem, prowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierając naukę ubogiej młodzieży. 
 • O godzinie 20.00 zapraszamy Ministrantów Honorowych na spotkanie w salce ministranckiej.

W najbliższym tygodniu:

 1. W poniedziałek przypada Dzień Edukacji Narodowej, dla nas szczególna okazja, aby w modlitwie Bożej opiece polecać wszystkich pracowników oświaty.
 2. W środę po Mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu.
 3. W czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Salezjanów Współpracowników.
  O godzinie 20.00 spotkanie modlitewne Diakonii Ewangelizacji Kościoła Domowego w kaplicy szkolnej Sióstr Salezjanek.
 4. W piątek zapraszamy młodzież od 16-go roku życia na wydarzenie „Wieczór Modlitwy Młodych”, które odbędzie się w parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie. Informacje w zakrystii i u ks. Andrzeja.
  Także w piątek po Mszy wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.
 5. W sobotę w parafii pw. św. Józefa i Judy Tadeusza o godzinie 19.00 zostanie przedstawione widowisko pt. Pusta Noc, jest to dzieło na orkiestrę smyczkową, chór, solistów, aktorów i multimedia.
  W tym dniu I Liceum Ogólnokształcące organizuje Jubileusz 70-lecia. Szczegóły na plakacie umieszczonym w gablocie przy bramie głównej.

W przyszłą niedzielę 20 X:

 • W naszej parafii pragniemy w sposób szczególny uczcić Błogosławionych Męczenników Czasu Wojny Archidiecezji Gdańskiej. Ich sylwetki przybliżą kazania, które wygłosi ks. Michał Tomczak, podczas Mszy o godzinie 12.30 zostanie poświęcony obraz Męczenników. W tym dniu pragniemy także – poprzez zakupienie książek o bł. Marii Kotowskiej wesprzeć dzieło Sióstr Zmartwychwstanek w naszej parafii.
 • O godz. 14.00 w kościele  św. Judy Tadeusza na Zagórzu zostanie odprawiona Msza święta w języku kaszubskim.
 • Na godzinę 15.00 zapraszamy rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej.

W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Eryka Neufeld l. 78 z ul. Derdowskiego, śp. Stefania Socha l. 94 z ul. Konopnickiej,  śp. Bożena Olszewska, lat 50 z ul. 1 Maja, śp. Maria Ohs l. 86 z ul. Derdowskiego. Wieczny odpoczynek……..

6 X 2019 – XXVII niedziela zwykła

Trwa miesiąc październik – decyzją Ojca Świętego przeżywany jako nadzwyczajny miesiąc misyjny. Szczególną okazją do modlitwy w intencjach misyjnych Kościoła są nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy: szczególnie młodzież w poniedziałki i piątki o 19.30; szczególnie dzieci od poniedziałku do piątku o 17.15, wszystkich wiernych codziennie o 18.00. Mamy jeszcze pewną ilość kapliczek służących do gromadzenia karteczek za uczestnictwo w nabożeństwach, zapraszamy zainteresowane dzieci do zakrystii.

W dniu dzisiejszym:

 • Nasi Parafianie uczestniczą w pielgrzymce do Piaśnicy i odbywających się tam uroczystościach upamiętniających męczeństwo naszych Rodaków.
 • W naszej wspólnocie parafialnej gościmy Kleryków z Salezjańskiego Seminarium w Lądzie. Przed kościołem są zbierane ofiary przeznaczone na seminarium. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.
 • O godzinie 12.30 Msza święta w intencji Żywego Różańca i po Mszy nabożeństwo.
 • Na godzinę 15.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klas VII i VIII, 

W najbliższym tygodniu:

 1. W poniedziałek wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Różańcową, o 19.15 spotkanie Rady wychowawczo duszpasterskiej
 2. We wtorek spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w górnej salce oratorium.
 3. W środę po Mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu.
 4. W czwartek o g. 20.45 zapraszamy młodzież studiującą oraz uczącą się w szkole średniej po gimnazjum zainteresowaną przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania do Oratorium.
 5. W sobotę po Mszy wieczornej, odbędzie się spotkanie z Marcinem Jakimowiczem, który wygłosi konferencję „Wojna jest wygrana, czyli co się dokonało na krzyżu”. Serdecznie zapraszamy

W przyszłą niedzielę 13 X:

 • W naszej wspólnocie parafialnej będziemy przeżywali doroczny Odpust Bożej Opatrzności. Kazania wygłosi ks. Łukasz Burnicki – salezjanin. Uroczysta suma odpustowa o godzinie 12.30, zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza, Chór, Orszak procesyjny oraz dziewczęta do sypania kwiatów.
 • W całej Polsce będziemy obchodzili Dzień Papieski – przed Kościołem, swoimi ofiarami będziemy mogli wesprzeć Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierając naukę ubogiej młodzieży.

Już dzisiaj informujemy:

19 października I Liceum Ogólnokształcące organizuje Jubileusz 70-lecia. Szczegóły na plakacie umieszczonym w gablocie przy bramie głównej.

20 października, podczas Mszy o godzinie 12.30 zostanie poświęcony obraz Męczenników czasu wojny Archidiecezji Gdańskiej. Będzie to dla nas okazja do przybliżenia sylwetek Błogosławionych, którzy męczeńską śmiercią potwierdzili swoje wyznanie wiary. W tym dniu pragniemy także – poprzez zakupienie książeczek o bł. Marii Kotowskiej wesprzeć dzieło Sióstr Zmartwychwstanek w naszej parafii.

W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. . Zofia Brzeska l. 85 z ul. Kopernika, śp. Zenon Najder l. 93 z ul. Okrzei i Robert Tomoń, lat 54 ul. Różanej . Wieczny odpoczynek……..