konkurs szopek 2015

Regulamin Adwentowego Konkursu Rodzinnego Szopek Bożonarodzeniowych w roku 2015 w Parafii p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

 

W ramach katechezy adwentowej zapraszamy Dzieci oraz Rodziców naszej Parafii do KONKURSU na najładniejszą szopkę

Organizator Konkursu:

- Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi Waldemar Łachut SDB

- Oddział Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi

- Dyrekcje Szkół w Rumi wraz z Katechetami Patronat Konkursu:

- Urząd Miasta Rumi

I TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej.

Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia oraz powinny być zawarte elementy związane z kulturą kaszubską

II. WARUNKI KONKURSU:

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z całymi rodzinami z wszystkich Parafii Rumi
 • Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną   z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych.
 • Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Prace powinny zawierać na trwałe przymocowany opis zawierający dane: imię, nazwisko autora bądź całej rodziny oraz parafię na części niewidocznej

Nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w konkursach w latach

poprzednich.

IV. Termin i miejsce składania szopek:

 • Szopkę należy dostarczyć w dniu 18.12.2015r. do sali MOSIR od godziny 14.00-15.30.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2015r. po Mszy Św. o godz. 11. 00
 • Wystawa szopek - w niedzielę 20 grudnia będzie w godzinach od 9.00-16.00 w salce Ministrantów (pod kancelarią)

V NAGRODY

 

 • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów
 • Komisja Konkursowa oceni szopki przyznając I, II, III, miejsce nagradzając wykonawców najpiękniejszych szopek.
 • Prace indywidualne będą oceniane w kategoriach wiekowych oraz szopka rodzinna

VI. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

 • nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia 4- ogólne wrażenie artystyczne, - lalki - postacie,
 • walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja itp.).
 • dobór i wykorzystanie materiałów,
 • zawarte elementy kaszubskie
 • samodzielność wykonania pracy (np. kupione figurki będą
 • obniżały ocenę szjopki)
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
 • wkład pracy,

 

Informacje związane z konkursem można uzyskać u Pani Adeli Szramkowskiej - prezesa POAK przy naszej Parafii pod numerem: 507&314&685 oraz na stronie internetowej parafii rumiakrzyz.pl

logo_rumia_wersja_alternatywna_kultura_achromatyczna_granatowa_pozioma

 

 

 

 

 

 

144 ROCZNICA URODZIN SŁUGI BOŻEGO Bpa KONSTANTYNA DOMINIKA

        7 listopada przypadała 144 rocznica urodzin Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika oraz I Rocznica przyjęcia Jego Imienia przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Obie rocznice zostały uczczone Mszą Św. wieczorną, którą koncelebrował i wygłosił homilię ks. dr Leszek Jażdżewski: duszpasterz środowisk kaszubskich i znawca życiorysu b-pa Dominika oraz autor wielu publikacji na Jego temat. W sprawowaniu Mszy Św. uczestniczył także nasz Opiekun - Ksiądz Proboszcz Waldemar Łachut SDB. Czytania i ofiary niesione do ołtarza były przez Członków Akcji Katolickiej oraz Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. Po Mszy Św. odbyła się projekcja filmu, obrazującego sylwetkę bpa Dominika - która była otwarta dla wszystkich interesujących się Postacią Biskupa. W tej części gościliśmy Ks. Prałata Franciszka Koskę oraz sporą grupę parafian. Wieczór upłynął w urodzinowej atmosferze przy herbatce, kawce i cieście – szkoda tylko, że zabrakło toru, ale to tylko dla tego, że nieba rdzo było wiadomo ile maiło by się palić świeczek urodzinowych 144 czy też może 1. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

 

Akcja Katolicka-wyborcza 2014

ZEBRANIE WYBORCZE AKCJI KATOLICKIEJ

         16  czerwca br. po Mszy Św. wieczornej w intencji członków Akcji Katolickiej odbyło się zebranie wyborcze zarządu POAK przy naszej Parafii, w którym brał udział nasz Asystent Kościelny ks. Waldemar Łachut . W zebraniu frekwencja wyniosła  80% . Po wybraniu przez głosowanie prowadzącego zebranie, Pana Ewarysta Lewandowskiego, prezes p. Adela Szramkowska odczytała sprawozdanie z działalności POAK. Następnie skarbnik P. Bogumiła  Liszewska przedstawiła działalność finansową. Po złożonych sprawozdaniach było kilka głosów dyskusji, które pozytywnie oceniły naszą działalność. Również ks. Proboszcz podkreślił, że widać nas w parafii i że nasza działalność jest spokojna i autonomiczna. Następnie zgodnie ze Statutem AK przystąpiono do wyboru trzech przedstawicieli, kandydatów na prezesa POAK. Głosowanie było tajne. W wyniku głosowania wyłoniono następujące osoby : Panie Bogumiłę Liszewską, Adelę Szramkowską i Pana Ewarysta Lewandowskiego. A teraz wszystko w ręku Boga, Ks. Proboszcza i arcybiskupa, kto będzie odpowiadał za działanie POAK  w kolejnej kadencji.