AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka w Polsce  przedwojennej została zawiązana w roku 1930, przez kardynała Augusta Hlonda. Działalność jej zaznaczyła się dużą aktywnością, która trwała do wybuchu II Wojny Światowej. Po zakończeniu wojny działalność Akcji Katolickiej  nie została reaktywowana, a system totalitarny uniemożliwił swobodną działalność również innym stowarzyszeniom i organizacjom dla świeckich.

 Jan Paweł II  12 stycznia1993 r. podczas wizyty apostolskiej biskupów polskich   w Rzymie upomniał się o Akcję Katolicką.  Skierował następujące słowa:

„W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu.  Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka. Niegdyś w Polsce była bardzo żywa   i przyniosła wiele wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła…”   Z upoważnienia Konferencji Episkopatu  Dekretem z 2 maja 1996 roku ks. Kard. Józef Glemp  powołał Akcję Katolicką.    

Akcja Katolicka przy naszej PARAFII istnieje od maja 1997roku. Powstała grupa inicjatywna z  pośród której wybrano Zarząd, który określił   cel i formy działania. Dekretem Ks. Abp Tadeusz Gocłowski  mianował na pierwszego Prezesa Oddziału Pan  Jerzy Skorowski, natomiast Asystententem z ramienia Kościoła został powołany Ks. Ireneusz Trzeszczak – ówczesny proboszcz. Kolejnymi  Prezesami byli: P. Andrzej Liszewski – pełnił tę funkcję dwukrotnie 1999 – 2004 i 2007 – 2011, Pan Ewaryst Lewandowski 2004 – 2007 oraz od 2011roku i obecnie Pani Adela Szramkowska.

 

Działalność opiera się o Statut Akcji Katolickiej w Polsce  oraz  o postanowienia  i wskazówki  Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Gdańskiej

          Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła.  Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.      

  • Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata;
  • – do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
  • zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska;
  • – ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych;
  • – członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości;
  • – zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości;
  • – Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół  i realizacja celów Kościoła.

 

Akcja Katolicka może prowadzić działalność: oświatową i wychowawczą, kulturalną, informacyjno – wydawniczą, charytatywną turystyczno – sportową, naukową i gospodarczą.

Spotkania formacyjno organizacyjne odbywają się w III czwartek m-ca  po wieczornej Mszy Św.                           

Patronami Akcji Katolickiej w Polsce są:

  1. Św. Wojciech i Św. Jan Paweł II ;
  2. w Archidiecezji Gdańskiej są Błogosławieni Księża Męczennicy Gdańscy i Błogosławiona Siostra Alicja Kotowska. Patronem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest Sługa Boży Biskup Konstantyn Dominik.