Akcja Katolicka Nadanie imienia bpa Konstantyna Dominika

7 listopada b.r. Oddziałowi Parafialnemu Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi podczas uroczystej Mszy Św. nadano imię Sługi Bożego Ks. Biskupa Konstantyna DOMINIKA. Uroczystość odbyła się w 143 rocznicę Jego urodzin. Na zebraniu zwyczajnym 12 października 2012 podjęliśmy uchwałę o ustanowieniu Patrona Sługi Bożego Konstantego Dominika dla naszej małej wspólnoty. W związku z naszymi postanowieniami wystąpiliśmy o akceptację naszej decyzji i wyrażenie zgody na nadanie imienia naszemu oddziałowi do Kurii Metropolitarnej w Gdańsku. Szczególną inspiracją stał się Rok Wiary ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI oraz odniesienie do Hasła Roku Duszpasterskiego „ Być solą ziemi”. Po otrzymaniu zgody rozpoczęliśmy przygotowania do uroczystości nadania imienia wybranego przez nas Patrona. Chcemy za Jego przykładem oraz wstawiennictwem umocnić naszą wiarę, jak też pragniemy przybliżać życie tego wspaniałego, mądrego świętego Człowieka naszym Parafianom. Życie Sługi Bożego bpa Konstantyna Dominika jest pośrednio związane z naszą Parafią poprzez krewnych mieszkających w Rumi. Wspierał ON także wszelkie działania na rzecz patriotyzmu i utrzymania polskości wśród Polaków oraz Kaszubów mieszkających w Rumi i okolicy. Dziękujemy Panu Bogu, który przez natchnienie Ducha Św. skierował nas ku nieco zapomnianemu Biskupowi Konstantemu Dominikowi i pozwolił nam obrać Go za naszego Patrona. Niech świątobliwość i skromność Biskupa będzie dla nas inspiracją do zbliżania się do Pana Boga. Obiecujemy także modlić się w intencji wyniesienia Sługi Bożego na ołtarze między innymi uczestnicząc w Mszach Św. w intencji rychłej beatyfikacji w dniach rocznic urodzin i śmierci tj. 7 marca i 7 listopada każdego roku, a także będziemy nadal studiować naukę Bpa Dominika i żyć zgodnie z jego przesłaniem skromności i życzliwości. Ks. Krzysztof Koch w swojej książce „biskup Konstantyn Dominik nadzwyczajna – zwyczajność” przypomina słowa Ks. infułata Sawickiego z kazania na drugim pogrzebie, który odbył się w m-cu marcu 1949 roku w Pelplinie „I z grobu przemawiać będzie może więcej jeszcze niż za życia.”

 Adela Szramkowska-prezes POAK
i Ewaryst Lewandowski- członek zarządu POAK
przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi.