REKOLEKCJE DLA DORADCÓW PORADNI RODZINNYCH ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

19 października br. w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym   w Straszynie odbyły się kolejne rekolekcje dla osób zajmujących się pracą           w parafialnych poradniach rodzinnych. Rekolekcje prowadził Krajowy Duszpasterz Rodzin               Ks. Przemysław Drąg. W konferencjach prowadzonych  zostały poruszone takie zagadnienia jak: zachwyt miłością do Boga, gdzie rodzi się siła w wierze, czyli usłyszenie głosu Boga – powołanie do…., sakramenty święte, moja osobista  modlitwa i spotkanie z drugim człowiekiem. Kolejna konferencja poruszyła bardzo ważny problem wycofywania się z podjętych zadań czy też relacji człowieka z człowiekiem, a zwłaszcza w małżeństwie a nawet                             w narzeczeństwie. Często jesteśmy smutni i skłonni do odkrywania złego. Następne spotkanie to pokazanie przez ks. Przemysława , że Bóg bogaty               w miłosierdzie przebacza brak naszej wiary, prosi o przebaczanie innym oraz     że dzięki wierze wyzwalana jest radość. Spotkania  rozpoczęły się Mszą Św. spotkaliśmy się też na modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Wieczorem o godz.20.00 rozpoczęło się nocne czuwanie i adoracja Najświętszego Sakramentu.  My też uczestniczyliśmy  w tych dniach modlitwy i  przemyśleń oraz rachunku sumienia. Spotkania z Bogiem dają nam siłę do pracy z młodymi ludźmi rozpoczynającymi wspólne życie, jak też z tymi, którzy pogubili drogę.   

Marian Mański i Adela Szramkowska