ks. bp Ryszard Kasyna biskupem Diecezji Pelplińskiej.

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Księdza Biskupa Ryszarda Kasynę Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej Biskupem Diecezji Pelplińskiej. Nominacja ta została ogłoszona przez Stolicę Apostolską 27 października 2012 r. o godz. 12.00 W związku z tą nominacją Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź wystosował list to Duchowieństwa i Wiernych: WWW / PDF

XXXNZ, Rocznica Poświęcenia Kościoła , 28 paździenika 2012 roku

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Księdza Biskupa Ryszarda Kasynę Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej Biskupem Diecezji Pelplińskiej. Nominacja ta została ogłoszona przez Stolicę Apostolską 27 października 2012 r. o godz. 12.00 W związku z tą nominacją Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź wystosował list to Duchowieństwa i Wiernych [WWW / PDF]. Dziś Czytaj dalej…