XXI NZ, MB Częstochowskiej 26 sierpnia 2012roku

Dziś gościmy w naszej parafii ks. Waldemara Jonatowskiego, misjonarza z Kenii, pochodzącego z Rumi. Dziękujemy mu słowo Boże za głoszone przez całą niedzielę. Bóg zapłać. Są wśród nasz młodzi salezjanie, którzy przygotowują się do ślubów wieczystych. Obejmijmy ich naszą modlitwą, by wypełnili swoje zobowiązania wobec Pana Boga i Kościoła. Spotkanie Czytaj dalej…

XX Niedziela Zwykła, 19 sierpnia 2012 roku

W naszej wspólnocie zakonnej i w parafii witamy młodych salezjanów, którzy rozpoczynają przygotowanie do złożenia ślubów wieczystych (na całe życie) posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ogarnijmy ich naszą modlitwą, by świadomie i odpowiedzialnie podjęli drogę, do której wzywa ich Jezus.   Przeżywamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie picia napojów alkoholowych, Czytaj dalej…