XI Niedziela Zwykła, 17 czerwca 2012 roku

Bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne trwanie przy Najświętszej Eucharystii przez cały czas Oktawy Bożego Ciała i w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (salezjanie, siostry salezjanki, zmartwychwstanki, orszak procesyjny, ministranci, dziewczynki, które sypały kwiatki w Boże Ciało i wszyscy parafianie). Bardzo serdecznie dziękuję za wykonanie wymiany dachu na organistówce p. Więcej…