Zesłanie Ducha Świętego, 27 maja 2012 roku

 1. Wczoraj Rodziny z Dziećmi rocznicowymi uczestniczyły w uroczystej Eucharystii. Dziękuję rodzicom za ich wierne wspomaganie we wtajemniczaniu dzieci w życie Kościoła będącego w Komunii.
 2. Dziś kończy się Okres Wielkanocny – z obowiązkiem uczestniczenia w sakramencie pojednania i pokuty oraz w Komunii św.
 3. Dziś puszka przed kościołem na potrzeby pielgrzymki do Wejherowa.
 4. Zapraszam dziś na IV Festiwal Pieśni Maryjnych im. Bł. Jana Pawła II
  14.30 Złożenie kwiatów przy pomniku JPII,
  15.00 Msza św.,
  16.00 Przesłuchania festiwalowe chórów z Archidiecezji Gdańskiej.
 5. Święto NMP Matki Kościoła w poniedziałek.
 6. We wtorek Rada-wychowawczo-duszpasterska w Organistówce, zaraz po mszy św. wieczornej.
 7. Nabożeństwo do NMP Wspomożenia Wiernych w środę o godz. 18.00.
 8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w środę od 19.00 do 20.00; tym tygodniu zapraszam na adorację tych, którzy pragną w ciszy spędzić przed Sakramentem, a za tydzień zapraszam III Zakon św. Franciszka.
 9. W czwartek to święto Nawiedzenia NMP. i ostatni dzień Miesiąca Msza św. ku czci ks. Bosko o godz. 18.30. Zapraszam do modlitwy o dobre wychowanie dzieci i młodzieży.
 10. I Piątek m-ca – nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 8.30 i 18.30. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych w Parafii. Od godz. 16.30 spowiedź dla dzieci i Msza św. dla nich o godz. 17.00. Od godz. 19.15 okazja do spowiedzi dla młodzieży; o godz. 19.30 Msza św.
 11. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie o godz. 18.00.
 12. I Sobota – ku czci Najświętszego Serca Maryi; o godz. 8.00 Msza św. w int. obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz w int. Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o wyzwolenie z lęku i wszelkich uzależnień; o godz. 8.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Osoby z Obrony Życia zapraszamy ze świecami.
 13. I Niedziela miesiąca – Msza św. w intencji Żywego Różańca o godz. 12.30.
 14. Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na Festyn z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2012 roku o godz. 14.00. Wszystkim dzieciom wszelkiego błogosławieństwa.
 15. Pielgrzymi do Wejherowa rozpoczynają wędrowanie od Mszy świętej o godzinie 6.00 w naszym kościele. Wyjście ok. godz. 7.00. W trakcie dołączają do naszej grupy pielgrzymi z Par. bł. Edmunda Bojanowskiego. Powrót następnego dnia: Wyjście z Wejherowa po mszy św. - ok. 13.00.
 16. XX Akcja Honorowego Oddawania Krwi w dniu 3 czerwca w NZOZ Poradni Medycyny Rodzinne Panaceum w Rumi, ul. Katowicka 16 godz. 9-15.
 17. Za tydzień puszka na Świątynię Opatrzności.
 18. 18. Ks. Marian Barzowski obchodzi Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa w przyszłą niedzielę o godz. 12. 30. Zapraszamy wszystkich parafian.
 19. Prasa katolicka: Gość Niedzielny.
 20. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia obfitości łask Bożych i wspomożenia Maryi Matki.

I Komunia święta

Dzieci klas II, przystąpiły do I Komunii św. w sobotę 19 maja 2012 roku. Wcześniej przygotowały do tego święta się poprzez sakrament Pojednania i pokuty.

Dziękujemy Rodzicom, Katechetom, Wychowawcom, szczególnie s. Bernardzie, za przygotowanie dzieci do tej Uroczystości.

Rodzicom dzieci komunijnych jesteśmy wdzięczni za dar ołtarza – w postaci Lekcjonarzy.

Dzieci I komunijne dziękują Bogu za dar Eucharystii W Białym Tygodniu, do piątku włącznie.

O chrześcijańskim sensie sportowej radości

List Metropolity Gdańskiego przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 
O chrześcijańskim sensie sportowej radości

Umiłowani Bracia i Siostry,

 1. Radość Pięćdziesiątnicy. Za niespełna dwa tygodnie przyjadą do Polski i na Ukrainę tłumy przedstawi-cieli wielu narodów, przede wszystkim z Europy, ale nie tylko. Przybędą także do Trójmiasta, by przeżywać wielkie piłkarskie święto: Hiszpanie, Włosi, Irlandczycy oraz mieszkańcy Półwyspu Bałkańskiego. Wyjadą ze swoich domów by wspólnie do-świadczać sportowej radości, ale także tęsknoty wyrażonej przez autora Księgi Rodza-ju: by etniczna różnorodność objawiała się ponad podziałami, by we wspólnie prze-żywanych emocjach odnaleźć motywy ogólnoludzkiej jedności. W czytaniach wigilii Zesłania Ducha Świętego pojawia się wspomnienie wieży Babel. Wybujała pycha człowieka doprowadziła do pomieszania języków ludzkości. Można stwierdzić, że w tym opowiadaniu autor Księgi Rodzaju wyraził ukrytą tęskno-tę za powrotem rodzaju ludzkiego do pierwotnej jedności zburzonej przez grzech. I rzeczywiście, kiedy nadeszła pełnia czasów, kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdzie-siątnicy Apostołowie zebrani jako Kościół, jako nowy Naród Wybrany, doświadczyli tajemnej potęgi działania Ducha Świętego. W sposób nagły upadł babiloński mur py-chy i wrogości. Ludzie różnych narodów pod wpływem daru łaski zaczęli się nawza-jem rozumieć. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4). Nie mamy osobnego serca do radości ziemskiej i do niebieskiej. Po ludzku mi-łujemy, po ludzku radujemy się, a Duch Święty jest Tym, który daruje każdemu z nas motywy autentycznej i ostatecznej radości. Tę prawdę wyraża piękne zdanie, przypi-sywane św. Augustynowi: „Ucz się człowiecze tańczyć, w przeciwnym razie nie będą aniołowie wiedzieli, co z tobą począć w wieczności!”
   
 2. Euro 2012 jako wyzwanie duszpasterskie. I tu właśnie pojawia się zadanie dla nas, wierzących i praktykujących katolików Pomorza. Podjęliśmy je od strony struktur diecezjalnych. Duma inżynierów i społe-czeństwa – PGE Arena – została przez nas pobłogosławiona, w myśl słów Apostoła Pawła: „Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzyma-li”. (1 Kor 9,24) Oddaliśmy do użytku drużyn, działaczy i pracowników stadionu ekumeniczną kaplicę, która już wypełnia swoją rolę, w powiązaniu z Kapelanem dru-żyny gospodarzy stadionu i z całym Duszpasterstwem Sportowców. W kolejne niedziele rozgrywek zaplanowaliśmy w dogodnych godzinach w Gdańsku, Sopocie i Gdyni Msze św. w językach: angielskim, niemieckim, hiszpań-skim, włoskim i chorwackim – aby wierzący kibice mogli chwalić Boga we własnej mowie. Szczegóły organizacyjne podawane są na bieżąco na stronach internetowych Archidiecezji Gdańskiej oraz na plakatach informacyjnych. W uroczystość Bożego Ciała - tuż przed rozpoczęciem rozgrywek – 7 czerwca o godz. 17.00 – Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na ewangelizacyjny festyn, który odbędzie się na ulicy Długiej w Gdańsku pod hasłem „Graj w I lidze życia”. W tych dniach od-wiedzi nas także Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynał Tarcisio Bertone, by przewodniczyć uroczystościom 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Gdańsku i na Wy-brzeżu oraz 20-leciu utworzenia Metropolii Gdańskiej. Będzie miał także okazję aby przyjrzeć się z bliska naszemu sportowemu świętu.
   
 3. Euro 2012 jako zadanie dla wierzących i ludzi dobrej woli. Powtórzę jednak: rozgrywki Euro 2012 są nie tylko powodem radości i dumy, nie tylko wyzwaniem organizacyjno-technicznym, ale także duchowym zadaniem dla wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli. Zadanie to wypływa najpierw z motywacji nadprzyrodzonej. To właśnie ze Słowa Bożego płynie zachęta do autentycznej radości: „Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sław-cie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach”. (Ps 33,1-2) Sło-wo Boże zachęca także do gościnności: „Nie zapominajmy (…) o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.” (Hbr 13,2). A tam, gdzie Boża radość i gościnność, tam też nie ma miejsca na agresję, pogardę, wytykanie potknięć. Polakom słusznie należy się opinia ludzi radosnych, z poczuciem humoru, gościnnych i miłujących pokój. Niech ta należność stanie się naszym zasłużonym udziałem. Gospodarzom wielkiego sportowego święta, wszystkim Służbom, zaangażowa-nym w jego organizację i obsługę, mediom, wolontariuszom, sportowcom i kibicom z serca błogosławię
   

 /-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański