AKCJA KATOLICKA – co to jest?

 AKCJA  KATOLICKA

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI  w roku 1928.                                                                  

        Wg Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym na terenie całego Kraju. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest            św. Wojciech, a Świętem Patronalnym  jest Niedziela Chrystusa Króla.  

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej -              w Polsce  przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930.  Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna      10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity               inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.                                                    Akcja Katolicka po roku 1993  - 12 stycznia 1993r Papież Jan Paweł II powiedział do biskupów polskich „W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu. Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, niegdyś w Polsce była bardzo żywa   i przyniosła wiele wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła…” Dekretem z 2 maja 1996 roku ks. Kard. Józef Glemp powołał z upoważnienia Konferencji Episkopatu Akcję Katolicką. Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia, przeprowadzone              w Częstochowie w dniach 20-21 listopada 1998 roku. Kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z Diecezji Rzeszowskiej, która pełni tę funkcję nadal. Funkcję Asystenta Krajowego powierzono Ks. Bp. Mariuszowi Leszczyńskiemu.

AKCJA  KATOLICKA przy PARAFII p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi

      Maj rok 1997 – przy naszej parafii zawiązała  się grupa inicjatywna, która stanowiła początek Oddziału Parafialnego. Z pośród tej grupy wybrano Zarząd, który określił cel i formy działania. Dekretem Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego został mianowany pierwszym Prezesem Oddziału Pan  Jerzy Skorowski, a Asystentem     z ramienia Kościoła Ks. Ireneusz Trzeszczak – ówczesny proboszcz. Kolejni Prezesi to P. Andrzej Liszewski – pełnił tę funkcję dwukrotnie 1999 – 2004 i 2007 – 2011, Pan Ewaryst Lewandowski 2004 – 2007 oraz obecnie Pani Adela Szramkowska. Działalność opiera się wskazówki Diecezjalnego Instytutu AK. Członkowie brali udział w spotkaniach formacyjnych, w pielgrzymkach i wyjazdach integrujących grupy parafialne. Przygotowywane były teksty do różnych nabożeństw takich jak Droga Krzyżowa, Adoracja Najśw. Sakramentu i  innych. W tych nabożeństwach braliśmy czynny udział. Braliśmy udział także w Diecezjalnej Drodze Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej. Członkowie naszego oddziału biorą czynny udział w organizowaniu                i przeprowadzeniu Konkursu Biblijnego dla uczniów wszystkich poziomów nauczania, który aktualnie od  3 lat jest Konkursem Metropolitarno – Kuratoryjny, dający uczniom zwycięzcom możliwość wyboru szkoły kolejnego szczebla na zasadzie konkursów  i olimpiad przedmiotowych. W 2006 roku zorganizowano i przeprowadzono wra z katechetami konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Natomiast w roku Jubileuszu 90 – lecia Parafii  zorganizowano i przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży obejmujące historię parafii. Nie stronimy od innych bieżących  potrzeb i włączamy się do zbiórek pieniężnych, zbieraniu intencji wypominkowych za zmarłych, roznoszenie opłatków itp. Czynny udział we Mszach Św. rozpoczynających spotkania comiesięczne formacyjne, pomoc w zorganizowaniu zajęć dla dzieci   i młodzieży w oratorium inne    w zależności od potrzeb    i możliwości realizacji zadań to nasze ogólne założenia Działalność  myślimy poszerzyć         o dzień skupienia, nie tylko dla członków Akcji Katolickiej, ale także dla tych, którzy chcieli by dołączyć do modlitwy i kontemplacji.

       Zapraszamy wszystkich, którym nie są obojętne sprawy naszej Parafii, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wyrażenie swoich poglądów oraz poparcie publiczne działań broniących naszej wiary i moralności chrześcijańskiej, pogłębianie życia religijnego, intelektualnego i kulturalnego,  a także poznanie nowych ludzi i miłe oraz ubogacające spędzenie czasu !!!!!   - łączenie przyjemnego z pożytecznym.  

             

                                                           Adela Szramkowska – prezes Oddz. Parafialnego AK                                                                      

AKCJA KATOLICKA przy PARAFII p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi

Maj rok 1997 – przy naszej parafii zawiązała się grupa inicjatywna, która stanowiła początek Oddziału Parafialnego. Z pośród tej grupy wybrano Zarząd, który określił cel i formy działania. Dekretem Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego został mianowany pierwszym Prezesem Oddziału Pan Jerzy Skorowski, a Asystentem z ramienia Kościoła Ks. Ireneusz Trzeszczak – ówczesny proboszcz. Kolejni Prezesi to P. Andrzej Liszewski – pełnił tę funkcję dwukrotnie 1999 – 2004 i 2007 – 2011, Pan Ewaryst Lewandowski 2004 – 2007 oraz obecnie Pani Adela Szramkowska. Działalność opierała się wskazówki Diecezjalnego Instytutu AK. Członkowie brali udział w spotkaniach formacyjnych, w pielgrzymkach i wyjazdach integrujących grupy parafialne. Przygotowywane były teksty do różnych nabożeństw takich jak Droga Krzyżowa, Adoracja Najśw. Sakramentu i innych. W tych nabożeństwach braliśmy czynny udział. Braliśmy udział także w Diecezjalnej Drodze Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej. Członkowie naszego oddziału biorą czynny udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu Biblijnego dla uczniów wszystkich poziomów nauczania, który aktualnie od 3 lat jest Konkursem Metropolitarno – Kuratoryjny, dający uczniom zwycięzcom możliwość wyboru szkoły kolejnego szczebla na zasadzie konkursów i olimpiad przedmiotowych. W 2006 roku zorganizowano i przeprowadzono wraz z katechetami konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Natomiast w roku Jubileuszu 90 – lecia Parafii zorganizowano i przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży obejmujące historię parafii. Nie stronimy od innych bieżących potrzeb i włączamy się do zbiórek pieniężnych, zbieraniu intencji za zmarłych, roznoszenie opłatków itp. Działalność obecna to czynny udział we Mszach Św. rozpoczynających spotkania comiesięczne formacyjne, pomoc w zorganizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży w oratorium, remont salki katechetycznej, zbiórki podpisów pod różnymi petycjami np.: na rzecz TVTRWAM i inne w zależności od potrzeb i możliwości realizacji zadań.

Niedziela Palmowa, 1 kwietnia 2012 roku

 1. Niedziela Palmowa, 1 kwietnia 2012 roku 1. Zakończyliśmy rekolekcje. Dziękujemy i modlimy się za ks. Mirosława Kurkiewicza i ks. Adama Kierszkę. Dziękuję również katechetom, wychowawcom, młodzieży, diakonii, pp. organiście, kościelnemu i tym wszystkim, którzy odpowiedzialnie trwali przy dzieciach w szkole i Kościele.
 2. Niedziela Palmowa. Palmy święcimy na wszystkich mszach świętych. Dodatkowo o godz. 10.45 rusza procesja z palmami z Placu Kaszubskiego do kościoła. Bardzo proszę o wcześniejsze zebranie się na Placu. Zmotoryzowanych wracających z mszy o godz. 9.30 i jadących na 11.00 proszę o uwzględnienie utrudnień. Palmy do nabycia przed kościołem.
 3. Msza św. w intencji Żywego Różańca o godz. 12.30.
 4. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.30.
 5. Msza św. w int. III Zakonu św, Franciszka w poniedziałek o godz. 8.00.
 6. We wtorek – różaniec z wypominkami o godzinie 18.00 i msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 18.30
 7. Z racji I Piątku chorych odwiedzimy w Wielką Środę od godz. 9.00.
 8. W środę Nabożeństwo do Wspomożycielki o godz. 18.00.
 9. Nie ma Adoracji Najświętszego Sakramentu w środę tym tygodniu
 10. WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rano nie ma Mszy św. Spowiedź od godz. 7.00 – 9.00. Mszy św. Krzyżma w katedrze oliwskiej przewodniczy Metropolita Gdański o godz. 10.00. W naszym kościele Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30. Będziemy modlić się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po niej Adoracja przy Ołtarzu Adoracji do godz. 22.00.
 11. WIELKI PIĄTEK – Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 6.00 – 22.30. Spowiedź od godz. 7.00 do 13.00 i 15.00 do 18.00. Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii o godz. 18.30. Pójdziemy ul. Kościelną, Mostową, Lipową, Plac Jana Pawła II, ul. Dębogórską i Kościelną powrócimy do kościoła. Wieczorna Liturgia Męki Pańskiej o godz. 20.00. Nowennę do Miłosierdzia Bożego po Liturgii. W tym dniu obowiązuje post ścisły, tzn. całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. Od tego postu osoby pełnoletnie aż do 60 roku życia nie mają dyspensy; zachęca się także pozostałych, zwłaszcza młodsze pokolenie, do zachowania tego postu. Post jakościowy, czyli od mięsa, obowiązuje osoby od 14 roku do końca życia. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych dobrze rozciągnąć też na Wielką Sobotę.
 12. WIELKA SOBOTA – Adoracja Jezusa Eucharystycznego przy Grobie od godz. 6.00 – 20.00. Spowiedź od godz. 7.00 do 13.00 i 15.00 do 18.00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 19.30; Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00. Przynosimy ze sobą świece oraz naczynia na wodę święconą. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 10.00 – 17.00. W Kazimierzu poświęcenie pokarmów o godz. 11.00. Po Liturgii Wielkiej Soboty nie będzie Adoracji.
 13. REZUREKCJA w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00. Zapraszamy cały Orszak procesyjny, Chór Parafialny i wszystkich Parafian – starszych, młodzież i dzieci. W I Święto nie będzie Mszy św. o godz. 8.00; pozostałe według porządku niedzielnego. W Święta nie słuchamy spowiedzi. Korzystajmy jeszcze z tej możliwości w Wielkim Tygodniu.
 14. Rozkład Liturgii Wielkiego Tygodnia oraz Adoracji znajduje się w gablotach i na drzwiach kościoła. Zapraszamy do udziału wszystkich wiernych.
 15. Wielki Tydzień niech będzie czasem szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej Liturgii oraz pobożnym nawiedzeniu Grobu Pańskiego. Od Wieczerzy Pańskiej w czwartek przyciszmy, a nawet wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze, komputery i inne media.
 16. Kancelaria Parafialna w Wielkim Tygodniu czynna tylko we wtorek i w środę.
 17. Dziękujemy wszystkim staropolskim Bóg zapłać za złożone do kosza produkty żywnościowe oraz za ofiary w ub. niedzielę dla potrzebujących naszych Parafian. Kosz będzie wystawiony do środy.
 18. Skarbonki wielkopostne składamy przy Ciemnicy i Grobie Pańskim.
 19. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia obfitości łask Bożych.

V Niedziela Wielkiego Postu, 25 marca 2012 roku

 1. Rozpoczęliśmy rekolekcje. Modlimy się za ks. Mirosława Kurkiewicza i ks. Adama Kierszkę. Przypomnieć rozkład rekolekcji. Okazja do spowiedzi we wszystkie dni.
 2. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.30.
 3. Apel Jasnogórski o godz. 21.00.
 4. Burmistrz Miasta Rumi zaprasza mieszkańców miasta w 67 rocznicę zakończenia działań wojennych II Wojny Światowej na terenie Rumi, na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, która odbędzie się we wtorek 27 marca 2012r. o godz. 08.00 w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Po Mszy Świętej składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej z udziałem wojskowej asysty honorowej.
 5. W środę Nabożeństwo do Wspomożycielki o godz. 17.30.
 6. Nie ma Adoracji Najświętszego Sakramentu w tym i przyszłym tygodniu.
 7. Z racji I Piątku chorych odwiedzimy w Wielką Środę od godz. 9.00.
 8. W piątek – Droga Krzyżowa dla ogółu wiernych o godz. 8.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży, dla pracujących o godz. 19.30. W piątek, w ramach nabożeństwa drogi krzyżowej o 19.30 nasza parafialna Diakonia Muzyczna wykona Misterium "Ślad Losu". Zapraszamy nie tylko młodzież. Więcej o przygotowaniach do Misterium i o Diakonii w dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego.
 9. Za tydzień Niedziela Palmowa. O godz. 10.45 rusza procesja z Placu Kaszubskiego do kościoła. Bardzo proszę o wcześniejsze zebranie się na Placu. Zmotoryzowanych wracających z mszy o godz. 9.30 i jadących na 11.00 proszę o uwzględnienie utrudnień.
 10. Święto Młodych w Niedzielę Palmową w Parafii św. Mikołaja w Gdyni Chylonii o godz. 13.00.
 11. Rozpoczynają się nabory do szkół: Zespół Szkół Salezjańskich (gimnazjum i liceum), i Zespołu Szkół Katolickich (gimnazjum i liceum). Osobiście polecam szkoły salezjańskie. Szczegóły na plakacie.
 12. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia obfitości łask Bożych.