IV Niedziela Zwykła, 29 stycznia 2012 roku

Dzisiejsza niedzielą kończymy Obchody Jubileuszu Konsekracji naszego kościoła. Serdeczne Bóg zapłać składamy przodkom naszym, którzy wznieśli i troszczyli się przed nami o Kościół-Lud Boży. Wdzięczni jesteśmy również współczesnym nam parafianom, dbającym o przygotowanie Jubileuszu jak i za codzienne zatroskanie o naszą Wspólnotę Kościoła. Msza św. na zakończenie Jubileuszu o godz. Więcej…