Historia Akcji Katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano'' w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris'' wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO NA MSZĘ ŚW. INAUGURUJĄCĄ NOWY ROK AKADEMICKI 3 października 2011

           W najbliższych dniach świat akademicki rozpocznie nowy rok pracy. Także Środowisko Uczelniane Wybrzeża Gdańskiego rozpocznie kolejny okres pracy naukowej i dydaktycznej. Tradycyjnie inauguracji Roku Akademickiego w Trójmieście towarzyszy Msza św. odprawiana w Katedrze w Gdańsku-Oliwie dla przedstawicieli Szkół Wyższych Wybrzeża. Chciałbym, aby i w tym roku stała się ona okazją do rozpoczęcia w duchu wiary czasu nowych wyzwań, jakie stoją przed światem nauki naszego regionu. W związku z tym gorąco zapraszam Władze Uczelni, Grono Profesorów i Studentów na Mszę św. inaugurującą Rok Akademicki 2011/12, którą będę sprawował w poniedziałek 3 października br. w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie o godz. 9.00. Jednocześnie pragnę przekazać wszystkim Uczelniom życzenia owocnej pracy w nadchodzącym Roku Akademickim: zadowolenia zarówno z pracy dydaktycznej jak i prowadzonych badań naukowych.

/-/+Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

Adoracja diecezjalna Najświętszego Sakramentu

  • 8.30 Salezjanie
  • 9.00 Róża św. Franciszka
  • 10.00 Róża św. Marka
  • 11.00 Róża Niepokalanego Poczęcia
  • 12.00 Róża MB Nieustającej Pomocy
  • 13.00 Róża MB Fatimskiej
  • 14.00 Róża św. Cecylii
  • 15.00 III Zakon św. Franciszka
  • 16.00 Wspólnoty dzieci i młodzieży z Parafii
  • 17.00 Wspólnoty Dorosłych w Parafii