150  Rocznica Urodzin Sługi  Bożego Biskupa KONSTANTYNA DOMINIKA

7 listopada 2020r. minęła 150 rocznica urodzin Wielkiego Polaka  i Kaszuba Bpa Konstantyna Dominika. Nieco zapomniany i mało  znany pomimo,  zasług dla Kościoła, Polski  oraz Kaszub. W tym dniu została odprawiona Msza Św. Jubileuszowa. Mszę Świętą celebrowali Ks. Zbigniew Hul – proboszcz Parafii oraz  Ks. Kanonik Marian Dettlaff, który wygłosił okolicznościowe kazanie. W koncelebrze brał też udział ks. Mirosław Chyza. Liturgię przygotowali członkowie Akcji Katolickiej oraz Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.

Akcja Katolicka nosząca Jego imię przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi przygotowała wystawę obrazującą życie   i działalność Bpa Konstantyna Dominika.